โรงพยาบาลราชบุรี Ratchaburi Hospital

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำของประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน

1. จัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. จัดระบบเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3. ผลิตแพทย์ และร่วมผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Somboon Kun 85
Tambon Na Muang 70000 จ.ราชบุรี TH
Get directions

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์